№1 u Rusiji U KATEGORIJI PRIRODNI PREPARATI ZA JAČANJE ZDRAVLJA I POVEĆANJA KVALITETA ŽIVOTA

Kvalitet

GMP

GMP (Good Manufacturing Practice, Dobra proizvodna praksa) je sistem normi i pravila za proizvodnju lekova, dijetetskih suplemenata, prehrambenih proizvoda i ostalog. Međunarodni standardi GMP ispostavljaju oštre zahteve prema proizvođačima farmaceutskih preparata: visok kvalitet osnovne sirovine, korišćenje savremenih tehnologija, postojanje ispravno planiranih objekata i visokotehnološke opreme, visoka kvalifikacija zaposlenog osoblja u proizvodnji – ukupno 200 tačaka zahteva.

HACCP

Sistem HACCP obezbeđuje kontrolu u svim fazama proizvodnje prehrambenih proizvoda, u bilo kojoj fazi procesa proizvodnje, skladištenja i prodaje proizvoda. Za implementaciju sistema HACCP proizvođači su obavezni ne samo da ispitaju svoj sopstveni proizvod i metode proizvodnje, nego i da primene taj sistem i njegove zahteve prema dostavljačima sirovina, pomoćnih materijala, kao i prema sistemu prodaje na veliko i malo.

ISO 9001

Kompanija SGS sprovela je resertifikaciju ZAO «Evalar», koja je potvrdila da je sistem upravljanja kvalitetom, koji se odnosi na proizvodnju lekovitih preparata, dijetetskih suplemenata, specijalizovanih prehrambenih proizvoda, parfemsko-kozmetičkih proizvoda, u skladu sa zahtevima međunarodnog sandarda ISO 9001:2008. ISO 9001 je međunarodni standard upravljanja kvalitetom rada preduzeća, koji prihvata većina država u svetu. Postojanje sertifikata ISO 9001 je potvrda sposobnosti kompanije da uvek isporučuje proizvode, koji su u skladu sa zahtevima potrošača i odgovarajućim obaveznim zahtevima, kao i sposobnosti da usavršava i unapređuje kvalitet proizvoda te da povećava pokazatelje efikasnosti i profitabilnosti delatnosti. Takođe, potvrda usklađenosti sa standardom ISO 9001 govori o statusu stabilnog i pouzdanog partnera. Sertifikat ISO 9001 potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom date kompanije u skladu sa svim zahtevima, a da su proizvodi koji se proizvode u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima kvaliteta.


Naučna istraživanja

U naučno-istraživačkom centru za perspektivni razvoj kompanije «Evalar» rade stručnjaci iz najrazičitijih naučnih disciplina. Svi oni zajedno dosledno realizuju misiju kompanije.
Istraživačke radove, kompanija «Evalar» sprovodi u tesnoj saradnji sa naučnim ustanovama u Rusiji:

Naučno-istaraživački institut za ishranu (Moskva) (Moskva)
Novosibirski institut za organsku hemiju »N.N. Vorožcova«
Altajski državni univerzitet
Altajski državni medicinski univerzitet i dr.

Kompanija «Evalar» sprovodi naučno-istraživački rad u nekoliko pravaca:

Razvoj novih prirodnih lekova i dijetetskih suplemenata

Na bazi prirodnih sirovina kompanija «Evalar» razvija lekove, djetetske suplemente, kozmetička sredstva i specijalizovane proizvode za dijetetsku i profilaktičku ishranu.
Naučna istraživanja su usmerena na organizovanje kompletnog ciklusa proizvodnje inovacionih i prirodnih proizvoda. U kompaniji se vrše istraživanja u oblasti botanike, farmakognozije, agronomije, farmaceutskih tehnologija, farmaceutske hemije, farmakologije, nutricionizma i dijetologije. Stvaraju se kako potpuno inovativni prirodni proizvodi, tako i proizvodi prema receptima tradicionalne narodne medicine.
Veliki deo naše produkcije su originalni autorski produkti, koji su zaštićeni patentima za izume.

Prenos dijetetskih suplemenata sa dokazanom kliničkom efikasnošću u red lekova

Strateški važan pravac rada kompanije je prenos dijetetskih suplemenata sa dokazanom kliničkom efikasnošću u red lekova.
Široka predklinička i klinička ispitivanja preparata sprovode se u tesnoj saradnji sa vodećim naučnim centrima u Rusiji.
Sve ovo nam omogućava da budete sigurni u kvalitet, efikasnost i bezbednost proizvoda “Evalar.”.


Nagrade i dostignuća

2013
ZAO «Evalar» je dobila međunarodnu nagradu International Diamond Prize for Excellence in Quality za visoki kvalitet proizvoda i organizaciju proizvodnog procesa. Organizator nagrade je Evropsko društvo za istraživanje kvaliteta – ESQR. Kompanija «Evalar» je dobitnik Ruske nagrade «Najbolja kompanja u oblasti kvaliteta proizvoda i usluga», koju je ustanovila Međuregionalna organizacija preduzimača, uz zvanično učešće Državne Dume Ruske Federacije. Kompanija «Evalar» je dobitnik Ruske nagrade «Najbolja kompanija u oblasti kvaliteta proizvoda i usluga».

2012
Kompanija “Evalar” – «Lider visokih tehnologija u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine.”

2011
Ovo je drugi put da je kompanija “Evalar” postala pobednik nacionalnog takmičenja “Brend № 1 u Rusiji” u kategoriji “Prirodni preparati za poboljšanje zdravlja i povećanje kvaliteta života”.
“Evalar” se nalazi na listi “Zlatni brendovi Altaja” regionalnog takmičenja u kvalitetu “Najbolji altajski proizvod 2011. godine”. ZAO “Evalar” je pobednik na regionalnom takmičenju “Najbolji društveno odgovorni poslodavac godine” i dobitnik plakete u nominaciji “Za razvoj tržišta rada u sektoru proizvodnje.”

2010
Kompanija “Evalar” je po peti put postala dobitnik nacinalne nagrade “Ideja zdravlja” u biznis-kategoriji “.

2009
Kompanija “Evalar” je pobednik nacionalnog takmičenja “Brend №1 u Rusiji” u kategoriji “Prirodni preparati za poboljšanje zdravlja i povećanje kvaliteta života.”

2008
Kompanija “Evalar” je dobitik nacionalne nagrade “Ideja zdravlja» u biznis -kategoriji “Proizvođač godine” i dobila je specijalnu nagradu organizacionog odbora “Lider kvaliteta”.

2007
Kompanija “Evalar” je dobitnik nacionalne nagrade «Ideja zdravlja» u biznis-kategoriji “Proizvođač godine” među domaćim i stranim proizvođačima dijetetskih suplemenata i vitaminsko-mineralnih kompleksa.

2006
Kompanija “Evalar” je osvojila prvu nacionalnu nagradu “Ideja zdravlja” u biznis-kategoriji “Proizvođač godine”. Kompanija “Evalar” je dobitnik počasne značke “Šampion kvaliteta” od strane organizatora programa “100 najboljih proizvoda Rusije”. Kompanija “Evalar” je pobedila na godišnjem regionalnom takmičenju “Najbolje industrijsko preduzeće u regionu Altaja” među velikim industrijskim preduzećima u regionu.

2005
Kompaniji “Evalar” je uručena Demidova nagrada u nominaciji “Za dostignuća u industrijskoj proizvodnji i preduzetništvu” za stvaranje novog farmaceutskog proizvoda na Altaju, koji je u skladu sa međunarodnim standardima.